L’objectiu principal del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratiu de Catalunya és representar als col·legis professionals que l’integren, i garantir el bon exercici de la professió arreu de Catalunya.

El Consell, com a responsable de l’elaboració de les normes i les obligacions deontològiques comunes de la professió, s’encarrega de vetllar pel compliment de les disposicions legals i normes estatutàries que regulen la pràctica de la gestió administrativa.

Una altra de les seves tasques fonamentals és la de promoure el creixement de la professió, i fomentar tant la formació com la prestació de serveis en interès dels col·legis professionals i dels seus col·legiats.

0
col·legiats
0
oficines arreu de Catalunya
0
aprovats a les proves d’accés 2023