Corporatiu

Què ofereixen els col·legis professionals de gestors administratius?

L'exercici professional de gestor administratiu ha adquirit cada vegada més interès amb el pas del temps. Això es deu al fet que motoritza i facilita la realització de distints tipus de tràmits que són indispensables per la vida de les persones i el funcionament de les empreses i és, per tant, una professió en auge. És en aquest escenari, i entenent el rol que els gestors administratius tenen com intermediaris amb administracions públiques, que aquesta professió necessita ser regulada i presentada. En el cas que fem referència, això es fa des del marc de col·legis d'àmbit territorial, la funció dels [...]

Defunció del Sr. Pere Saumoy

Lamentem profundament comunicar-vos la trista notícia de la pèrdua de Pere Saumoy Bundó, president d’honor del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i expresident del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Ens ha deixat un referent de la nostra professió: un gestor administratiu col·legiat des de fa gairebé 50 anys i amb quin hem tingut la sort de compartir projectes, feina i il·lusió. Un company que va treballar per de la nostra, una professió més moderna, més global i més reconeguda. Des d'aquí volem fer arribar el nostre sentit condol a la família. Sempre el recordarem [...]

Composició actual Ple del Consell

El Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, en les sessions celebrades en data 27 d'abril i 27 de setembre de 2022, ha acordat el nomenament del President i la renovació dels càrrecs de Secretari, Vicesecretària, Tresorer, Comptadora i Vocals 1r, 3r, 5è, 7è i 9è. La composició actual del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya és la següent: President Sr. Pau García Sistac Vicepresident Sr. Jaume Vilanova Vila Secretari Sr. Marc Giménez Bachmann Vicesecretària Sra. Gloria Castells Girgas Tresorer Sr. Lluis Qui Cambres Comptadora Sra. Carme Dalmau i Bacardit Vocal 1r Sr. Juan Antonio Santos [...]

Condolences Sr. Jaume Vilanova

Lamentem comunicar la notícia de la pèrdua de Jaume Vilanova Font, expresident del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, que també va ser membre de la Junta de Govern del COGAC i de la Delegació de Girona. Col·legiat durant més de 50 anys, es va implicar activament a la vida corporativa. Amb la seva defunció els gestors catalans perdem un gran referent de la professió. Des d'aquí volem fer arribar el nostre sentit condol a la família. La cerimònia de comiat tindrà lloc el dimecres 17 d'agost a les 17:00h a la parròquia de Sant Feliu de [...]

Renovació de càrrecs del Ple del Consell

En el Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, realitzat en data 24 de novembre de 2020, van estar renovats els càrrecs de President, Vicepresident 1r, Vocals 2n, 4t, 6è, 10è i 12è. La composició resultant del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya és la següent: President Felix Boronat Rodríguez Vicepresident 1r Alfonso Lluzar López de Briñas Vicepresident 2n Jaume Vilanova Vila Secretari Marc Giménez Bachmann Vicesecretari Jaume Vilanova Font Tresorer Juan Antonio Santos Rovira Comptador Josep Ribó Nirella Vocal 2n Francisco Torres Verdugo Vocal 4t Josep Panicot Freixas Vocal 5è [...]

Go to Top