El Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, en les sessions celebrades en data 27 d’abril i 27 de setembre de 2022, ha acordat el nomenament del President i la renovació dels càrrecs de Secretari, Vicesecretària, Tresorer, Comptadora i Vocals 1r, 3r, 5è, 7è i 9è.

La composició actual del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya és la següent:

President Sr. Pau García Sistac
Vicepresident Sr. Jaume Vilanova Vila
Secretari Sr. Marc Giménez Bachmann
Vicesecretària Sra. Gloria Castells Girgas
Tresorer Sr. Lluis Qui Cambres
Comptadora Sra. Carme Dalmau i Bacardit
Vocal 1r Sr. Juan Antonio Santos Rovira
Vocal 2n Sr. Francisco Torres Verdugo
Vocal 3r Sr. Albert Vidal Ragazzon
Vocal 4t Sr. Josep Panicot Freixas
Vocal 5a Sra. Maria Nuria Soriano Felip
Vocal 7a Sra. Anahí Rodríguez Crivillé
Vocal 9è Sr. Josep Ribó Nirella
Vocal 10è Sr. Enric Ollé Reviejo