Amb data 8 de maig de 2023 s’ha fet pública la Resolució 2/2023, d’aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.