Notícies

PROVES D’ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

Comunicat sobre suspensió del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d'accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020. Se suspèn el termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació en el DOGC de la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de [...]

2020-03-16T18:07:23+00:00 16 - març - 2020|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2020

Amb data 19 de febrer de 2020 ha sortit publicada al DOCG Núm. 8067 la Resolució JUS/334/2020 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 20 d’abril de 2020. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió: De forma presencial a la seu del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya o a qualsevol de les seus [...]

2020-02-27T19:19:30+00:00 19 - febrer - 2020|

Reunió de coordinació amb el Departament de Justícia

Xavier Bernadí director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, ha rebut al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius a la reunió que mantenen les dues corporacions per a la coordinació de les proves d’accés a la professió. A la trobada s’ha parlat de la convocatòria que tindrà lloc aquest any per dotze any consecutiu a Catalunya. Per part del Consell hi han assistit Alfonso Lluzar, president del Consell; Marc Giménez Bachmann, secretari; Marina Rocabruna, gerent, i Susana Pàmies, assessora legal, i Marc Escolà, secretari acadèmic de l’Institut Superior de Gestió Administrativa de [...]

2020-02-13T15:17:40+00:00 13 - febrer - 2020|

Sortides professionals per a titulats en Dret

Dret continua sent una de les carreres més demandades. Les seves sortides, la seva versatilitat i les oportunitats que ofereix a través de les seves especialitzacions la converteixen en un clàssic pels estudiants que s'enfronten a les proves d'accés a la Universitat. L'oferta, a més, és àmplia tant en el camp públic com en el privat i a això s'uneixen els Màsters i altres programes formatius que completen el coneixement adquirit al llarg de la carrera. Les funcions que poden desenvolupar els professionals del dret dins del mercat laboral són àmplies. Entre les sortides per a titulats en Dret destaquen [...]

2020-02-12T10:29:44+00:00 15 - gener - 2020|

En què consisteix la professió de gestor administratiu?

Els gestors administratius són professionals que es troben facultats legalment per promoure, sol·licitar i gestionar tota classe de tràmits davant de qualsevol òrgan de l'administració públic. Per exercir la professió de gestor administratiu s'ha de comptar amb una titulació universitària de l'àmbit de Dret, Ciències Polítiques, Empresarials o Econòmiques. Així mateix, per a exercir com a gestors prèviament s'ha d'estar inscrit en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius on s'exerceixi la professió. Per què contractar un Gestor Administratiu? La tasca del gestor administratiu es centra principalment en el suport a pimes, autònoms i particulars. El seu treball es basa en [...]

2020-01-28T17:44:54+00:00 8 - gener - 2020|

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2019

Amb data 6 de novembre de 2018 s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/3094/2019, de 18 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setembre passat.

2020-01-15T19:37:55+00:00 26 - novembre - 2019|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Amb data 12 de novembre, s'ha publicat la Resolució 6/2019, per la qual es resolen les impugnacions a les preguntes de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Així mateix, al document adjunt podeu consultar les respostes correctes del qüestionari tipus test que es va realitzar a les proves.

2019-11-12T09:51:20+00:00 12 - novembre - 2019|

Proves estatals d’accés a Gestor Administratiu

AMPLIAT FINS AL 9 D'OCTUBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS A GESTOR ADMINISTRATIU El BOE amb data 17 d'abril de 2019 va publicar la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor es poden realitzar de forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consejo General, o bé de forma presencial a les oficines del Consejo. El termini de presentació de sol·licituds a les proves finalitza el [...]

2019-09-25T14:32:04+00:00 25 - setembre - 2019|