Amb data 29 d’abril de 2022 s’ha fet pública la Resolució 2/2022, de 29 d’abril, d’aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.