La globalització, la digitalització de la informació, les noves formes de comunicar-nos han portat a un canvi de paradigma a totes les àrees de la vida social i productiva de les societats. En aquest context, diverses professions han anat guanyant rellevància amb el pas dels anys. Una de les que més ha crescut és la carrera de gestió administrativa. A continuació veurem per què i quines opcions d’universitats hi ha per estudiar un màster de Gestor Administratiu a Catalunya.

 

Per què estudiar un màster de Gestor Administratiu?

La professió de gestió administrativa ha anat creixent considerablement al llarg dels darrers anys. Avui en dia és una professió de molt alta demanda, en particular a Espanya. Això ha fet que la carrera sigui cada vegada més present a les universitats i que siguin cada vegada més les que decideixen impartir-la.

Actualment, el Màster Universitari de Gestor Administratiu és una de les vies per ingressar a la professió i per pertànyer al Col·legi de Gestors Administratius, podent així exercir-la de forma legal i amb suport. A més, les seves matèries són concebudes, en tots els casos, entenent les necessitats dels gestors administratius en cada moment històric i brindant una capacitació integrada de les tècniques i els coneixements essencials per al desenvolupament de la professió. A això es suma la formació en noves tecnologies de la informació i coneixements teòrics i pràctics.

També pot visitar l’article Prepara’t pel Màster en Gestió Administrativa per obtenir més informació.

 

On fer un màster en Gestió Administrativa a Catalunya?

Tenint en compte el que hem esmentat anteriorment, avui en dia, són cada vegada més les universitats a Catalunya on es pot estudiar aquesta carrera. A continuació, t’expliquem quines són.

 

> Universitat Abad Oliba

La Universitat Abad Oliba ofereix un màster universitari en Gestió Administrativa que és promogut per la Universitat i per l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) per proporcionar una formació oficial de postgrau que permeti preparar els nous professionals en l’àrea de la gestió administrativa.

El màster s’imparteix en modalitat semi presencial perquè pugui ser compatible amb l’activitat professional i ofereix una metodologia basada en taules de debat, tallers i resolució de casos pràctics.

 

> Universitat de Barcelona

Aquesta Universitat ofereix un el màster Universitari de Gestoria Administrativa, el principal objectiu del qual és brindar una formació integral orientada especialment per a persones recent graduades. S’orienta particularment per professionalitzar la gestió administrativa mitjançant una formació que prepara els estudiants per a l’exercici d’aquesta.

En aquest cas, el màster s’imparteix en modalitat presencial i el centre de gestió és la Facultat de Dret de la UB.

 

> Universitat de Lleida

El màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida és un altre dels Màsters que cerca donar una resposta a la creixent necessitat de la societat de comptar amb professionals de la gestió administrativa qualificats per gestionar de forma eficient els diferents processos, tant de les persones com de les empreses i organitzacions, oferint també un adequat assessorament, en aquest cas a la ciutat de Lleida.

 

Una nova possibilitat: la Universitat de Girona

L’any 2021, la Universitat de Girona també va començar a impartir un màster en Gestió Administrativa. Aquest Màster com tots els altres, també té una orientació professionalitzadora i busca brindar als estudiants una formació especialitzada que els prepari per a l’exercici professional i la col·legiació.

Com a carrera nova a la Universitat de Girona, aquest màster pertany a l’àmbit de dret i la seva secretaria acadèmica és la Facultat de Dret. Té una durada de 60 ECTS, que es componen de 48 de docència, 6 de TFM i 6 de pràctiques externes. La seva docència és de caràcter semi presencial amb sessions que es duen a terme en horari de tarda.

 

Els objectius del nou màster de Gestor Administratiu a la Universitat de Girona

El Màster Universitari en Gestió Administrativa de la Universitat de Girona, com els altres, té com a objectiu principal que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter professional, orientada especialment a persones graduades o llicenciades en l’àmbit de les ciències socials que puguin especialitzar-se com a gestors administratius. .

D’aquest objectiu, d’acord amb la Universitat, es desprenen els objectius específics següents vinculats a l’aprenentatge:

  • Representar a tercers treballant davant dels òrgans de les administracions públiques, duent a terme aquesta tasca de forma habitual, professional i retribuïda i sotmetent-se, per a això, a l’estricte compliment de les normes establertes a l’Estatut professional del gestor administratiu.
  • Assessorar i acompanyar en tot tipus de tràmits relatius a les necessitats i interessos de les persones físiques o jurídiques, informant els clients de l’estat dels procediments, resolent conflictes en aquests, entre d’altres.
  • Gestionar processos i tràmits administratius a través de l’execució dels protocols tècnics als convenis de cooperació amb les administracions públiques.
  • Aprofundir els coneixements i les competències dels gestors administratius per poder actuar amb formació solvent en economia financera i comptabilitat a l’hora d’assessorar les empreses.

En definitiva, cadascun dels Màsters Universitaris en Gestió Administrativa són una de les millors alternatives per als que es vulguin professionalitzar i adquirir nous coneixements que millorin la seva capacitat de resposta per atendre ciutadans, pimes i autònoms assessorant i gestionant els seus interessos i necessitats.

 

Sol·licita informació