Actualment, la professió de gestor administratiu s’ha tornat cada cop més demandada. El gestor administratiu és un professional amb títol habilitant que pot estudiar, analitzar, promoure, intervenir i analitzar tota mena de tràmits i gestions en què no es requereix l’aplicació de la tècnica jurídica que és reservada a l’advocacia. Això, seguint l’interès tant de persones físiques i jurídiques com d’entitats sense personalitat jurídica, de cara a qualsevol organisme de les administracions públiques. Per arribar a desenvolupar-se en aquesta formació, però, cal aprovar l’examen de les proves d’accés per ser gestor administratiu, o bé cursar el Màster en Gestió Administrativa.

 

Com s’accedeix a la professió de gestor administratiu?

Per poder accedir a desenvolupar-se en aquesta professió, cal comptar amb un títol de gestor administratiu i, a partir d’aquí incorporar-se al col·legi professional que correspongui en cada cas segons el domicili on s’exerceixi la professió. Ara bé, per poder obtenir el títol, mitjançant les proves de Gestor Administratiu, cal complir una sèrie de requisits. Aquests són:

  • Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o estranger resident a Espanya (o en països amb reciprocitat o convalidació de títols)
  • Ser major d’edat i tenir plena capacitat d’obrar.
  • Estar en possessió d’algun dels títols acadèmics següents:
  • Llicenciatura en dret, en ciències econòmiques, en ciències empresarials o en ciències polítiques.
  • Màster universitari implantat pel Reial decret 1393/2007, de 27 d’abril, adscrit a la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques
  • Titulació universitària oficial obtinguda en altres estats que acrediti la seva equivalència al nivell MECES 3 i la seva homologació respecte a alguna de les titulacions anteriors.
  • Aprovar les proves d’aptitud exigides

Referit al darrer punt, és important esmentar que les proves que permeten obtenir el títol de Gestor Administratiu es convoquen una vegada a l’any. En aquest sentit, el 28 de gener del 2022 ha sortit publicada la Resolució a partir de la qual la Generalitat de Catalunya convoca a una nova edició de les proves per a gestor administratiu. Es tracta de la Resolució JUS/24/2022. La data límit per a la inscripció és el 29 de març del corrent any. A més, és important destacar que, des de l’any passat, la prova es pot dur a terme de forma online mitjançant la plataforma de la UNED. Consisteix en 100 preguntes tipus test i un cas pràctic on es pot triar entre dues propostes. Per a la resolució es compta amb 3 hores.

 

Com preparar-se per l’examen de gestor administratiu?

Cal tenir en compte que un gestor administratiu és un professional polivalent i multidisciplinari. És algú capaç d’assessorar de forma integral tant persones particulars com petites i mitjanes empreses i empreses més grans. El gestor administratiu duu a terme l’assessorament, la gestió i els tràmits necessaris, en nom d’aquests clients davant de les diverses administracions públiques per a les quals es converteixen en col·laboradors fonamentals.

Per poder exercir en aquest sector, cal superar la prova oficial que es convoca anualment. L’altra alternativa, com hem dit, és cursar el Màster Oficial en Gestió Administrativa en una universitat. En aquesta ocasió volem parlar de com preparar-se per a l’examen.

 

Bones pràctiques per a la preparació de l’examen

Sens dubte, a l’hora d’estudiar per presentar-se a un examen de gestor administratiu, hi ha certes pràctiques que es recomana tenir en compte per poder preparar-se de la millor manera. La primera té a veure desenvolupant una metodologia d’estudi. És a dir, identificar quina forma funciona millor per a cadascú en particular i estudiar-hi d’acord a això.

En segona instància, és fonamental establir una rutina. Tant si es treballa com si es compleix amb altres tasques, establir una rutina d’estudi és el que permetrà avançar cada dia fins i tot malgrat la voràgine del dia a dia. Finalment, és molt important esquematitzar la informació. No es tracta d’intentar memoritzar tot allò que es llegeix, sinó de cercar formes adequades per a cadascú per comprendre el que s’està llegint i poder esquematitzar la informació d’una manera que resulti molt més clara, fàcil d’identificar i senzilla d’aplicar a casos reals.

 

Consulteu material preparatori

L’ISGAC Institut Superior de gestió Administrativa posa a disposició dels interessats en convertir-se en gestors administratius un complet material que ajuda a la preparació de la prova anual. És un material que s’estructura oferint el temari complet dividit de manera organitzada amb 9 blocs. Allí, no només es pot accedir a la informació rellevant per a l’examen.

A més del que hem esmentat anteriorment, per facilitar més l’estudi el temari ofereix solucionaris als tests i casos pràctics que permeten introduir-se millor a l’estudi requerit i identificar els errors que s’està tenint en el moment d’estudiar.

 

Com presentar-se a l’examen de gestor administratiu?

Si tens interès a presentar-te a la convocatòria 2022 per a gestor/a administratiu/va, el termini per inscriure’s és fins al dia 29 de març. Les sol·licituds poden presentar-se de manera presencial a la seu del Consell dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius o a les oficines i delegacions dels Col·legis membres. També es pot presentar telemàticament mitjançant el web del Departament de Justícia o per correu certificat administratiu.

Pots posar-te en contacte al telèfon 93 317 06 86 i preguntar per les Proves de Gestor Administratiu o sol·licitar informació deixant les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

 

Sol·licita informació